Rij- en rusttijden conform de Europese verordening:

  • Omdat voldoende slaap een absolute voorwaarde is om optimaal te kunnen presteren heeft de chauffeur recht, tussen twee taken in, op minimum 11 uur rust, die drie keer per week tot 9 uur herleid kunnen worden. Hieruit volgt dat de diensttijd van een chauffeur, van stelplaats tot stelplaats, niet meer dan 15 uur mag bedragen (een chauffeur die om 7 u begint moet zijn dagtaak dus ten laatste om 22 u beëindigen);

  • Na ten laatste 4 u 30' rijden, moet de autocarchauffeur stoppen om een pauze van minimum 45 minuten te nemen. Deze kan vervangen worden door een onderbreking van 15 minuten gevolgd door één van 30 minuten (deze volgorde is wettelijk verplicht) in dezelfde tijdsspanne;

  • De dagelijkse rijtijd van een chauffeur wordt beperkt tot 9 uur. Twee keer per week is een verlenging tot maximum 10 uur op een dag toegestaan;

  • Bij een dubbele bemanning bedraagt de maximale diensttijd 21 uur, waarna beide chauffeurs ten minste 9 uur rust moeten nemen;

  • Behalve de dagelijkse rust, schrijft de reglementering ook een wekelijkse rust voor. De chauffeur dient na 6 werkdagen een wekelijkse rust van 45 uur te nemen die om de 2 weken verkort kan worden tot minimum 24 uur, mits compensatie van deze inkorting.

  • Vanaf 04/06/10 wordt de mogelijkheid opnieuw ingevoerd de wekelijkse rust te nemen na 12 werkdagen.